Groene straat gemeente / stichting

Een groene woonomgeving levert veel voordelen op en … als je het met elkaar doet krijg je er nog meer voor terug! 

Meer groen in de straat geeft meer dan een mooi beeld, het verbeterd de leefomgeving, maakt vrolijker, verminderd wateroverlast, bindt CO2, beperkt warmte stress en helpt de natuur. Helaas is ruimte beperkt. Het benutten van gevels als geveltuinen is een goede methode om een groene straat te realiseren. Waar dit in samenwerking tussen bewoners, gemeente, woningbouwvereniging of vereniging van eigenaren wordt opgepakt 

draagt een mooie, groene straat tevens bij aan sociale cohesie in de buurt. 

Samenwerking tussen overheid en burger

bui-tegewoon, groenprojecten  is een klein bedrijf dat op enthousiaste en stimulerende wijze vakkundig dit proces voor u kan begeleiden. In een tweetal sessies maken we samen met bewoners, organisaties en overheden het ontwerp voor een groene straat. 

Door de gezamenlijke aanpak en de expertise van bui-tegewoon, groenprojecten is een succesvol project verzekerd.




Ons voorstel:

  • Wij analyseren de actuele situatie en de kansen voor de straat of buurt.
  • Wij presenteren onze bevindingen op een bijeenkomst met bewoners en gaan vervolgens met u en de bewoners actief aan de slag om tot gezamenlijke wensen en ideeën te komen.
  • Wij verwerken de uitkomsten tot een concept ontwerp.
  • Tijdens een vervolg bijeenkomst presenteren wij een aantal varianten en detail uitwerkingen, waarna we toewerken naar een gedragen ontwerp.
  • Dit ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp compleet met plan van aanpak en begroting.

 

Uitvoering kan zowel door gemeente of woningstichting of door de bewoners zelf worden opgepakt, maar ook door ons worden verzorgt. Ook een combinatie is mogelijk waarbij desgewenst uitvoering in zelfwerkzaamheid door ons wordt begeleid Uiteraard kunnen wij zorgdragen voor de leverantie van de beplantingen en materialen zodat u zeker weet dat u de juiste materialen geleverd krijgt. 

U als gemeente of woningstichting kan een groene straat faciliteren en stimuleren, door de voorbereidende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk voor uw rekening te nemen. Desgewenst kan het gemeentelijke groen worden meegenomen in het plan. Voor u een kans om het onderhoud van het openbare groen in de betreffende straat onder te brengen bij de bewoners hetgeen tot structurele besparingen kan leiden. Graag lichten wij onze werkwijze nader aan u toe of maken een offerte op maat. 


Uiteraard zijn wij ook in staat uw overige groenprojecten te realiseren. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan een groen bespaarplan voorafgaand aan wijk renovaties. www.bui-tegewoon

U bent hier: