Grafbeplanting

Begraafplaatsen zijn bij uitstek plekken om iets moois te creëren om dierbaren een laatste eer te bewijzen. In vergelijking tot landen om ons heen is het bij ons niet gebruikelijk een ontwerp voor een grafbeplanting te maken. Belangstelling voor beplantingen op graven begint nu ook in Nederland opgang te krijgen. Helaas leiden regelementen op begraafplaatsen soms tot een moeizaam traject. Deze kunnen ook per gemeente verschillen. Dat zorgt ervoor dat niet overal dezelfde mogelijkheden aanwezig zijn en maakt het lastig om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Hoewel een grafveld maar klein is, blijft er, zeker als het monument of de gedenksteen rechtop staat, nog best een stukje grond over waarvan wat moois en persoonlijk kan worden gemaakt. Voor een geslaagd resultaat moet rekening worden gehouden met tal van zaken zoals grondsoort, licht, en lokale omstandigheden bepalen de mogelijkheden en plantkeuze.

Bij de ene persoon passen levendige planten met kleurige bloemen waar vlinders op afkomen, bij een ander komen we uit bij stemmige groenblijvende planten met misschien alleen wat kleurige bolletjes in het voorjaar. Sommige planten kunnen een symbolische betekenis of een herinnering voor u hebben. 

Met grafbeplanting kan op verschillende manieren worden  omgegaan. Er kunnen beplanting worden geselecteerd die jaren meegaan of het graf kan worden gezien als een plantenbak, die regelmatig wordt gevuld. Bij de eerste mogelijkheid ontstaat een beplanting die na verloop van tijd kan uitgroeien naar volledige wasdom en bij het tweede geval is het mogelijk om per seizoen ander planten te nemen en fantasie, gevoelens en beleving de plek te geven die op dat moment het beste aansluit. Uiteraard is de keuze ook afhankelijk van de mate waarin men onderhoud kan en wil plegen. Willen nabestaande een verzorgd graf, maar is er weinig gelegenheid voor onderhoud of vind men het juist prettig er regelmatig te zijn en het graf te verzorgen.

Onze rol kan bestaan uit een adviesgesprek, maar desgewenst kunnen wij ook een ontwerp maken, de vergunningen regelen en - al of niet in samenwerking - de aanleg verzorgen. 

Ook voor het onderhoud kunnen wij desgewenst een rol op maat vervull

 

 

U bent hier: