Weidevogel gebiedsplannen

Weidevogelgebieden hebben bij voorkeur een oppervlakte van enkele honderden hectaren. Maar weinige kunnen zelfstandig over een dergelijke oppervlakte beschikken. Een weidevogelgebiedsplan biedt dan uitkomst. Door de gewenste biotopen en beheer omstandigheden over het gebied te verdelen kan een volwaardig weidevogelgebied in gezamenlijkheid worden ontwikkeld.

Maatwerk in mozaïek

Binnen bui-tegewoon groenprojecten is meer dan 30 jaar kennis van inrichting en beheer van weidevogelgebieden beschikbaar. Met deze kennis die is opgedaan in zowel beheer als onderzoek is de publicatie “Inrichting en beheer van weidevogelgebieden” (in press) tot stand gekomen. 

Met behulp van deze publicatie is een systeem ontwikkeld waarbij met behulp van kaarten de beheer mozaïek te samen met de eigenaren en gebruikers wordt bepaald. Door naast de specifieke omstandigheden van het perceel ook te letten op de beheerbaarheid, beschikbare mechanisatie en veesoorten en -rassen kan de best  passende maatregel per perceel wordt toegekend.

Door de kaarten zorgvuldig en in overleg te verdelen wordt een bijdrage naar maat en schaal evenwichtig over de eigenaren en pachters in het gebied verdeeld. Naast kaarten van de specifieke maatregelen of het perceel afhankelijke beheer zijn er ook algemene kaarten die voor het gehele gebeid gelden. Deze kaarten worden alle deelnemers uitgedeeld. Middels factsheet zijn beheerspecificaties van de betreffende maatregel beschreven. Tenslotte is een weidevogelbeheer kalender ontwikkeld. 

Door alle deelnemers een map aan te bieden met daarin naast de gebied kaart met maatregel nummers. Een op hun bedrijf toegespitste kaart met de onderliggende detailkaarten waarop het betreffende perceel is aangegeven en de toelichtende factsheet, de algemene maatregelen en de kalender, beschikt elke deelnemer over een complet op zijn bedrijf toegespitste handleiding.

Als bijlage wordt een publicatie over de omgang met de mestwet i.r.t. het gebruik van natuurgrond in de deelnemersmap opgenomen.

U bent hier: