Kleinschalige watermaatregelen en natuur vriendelijke oevers

Zowel vanuit waterkwaliteit en de Kader richtlijn water als vanuit een groen-blauwe dooradering zijn kleinschalige maatregelen in poldergebieden gewenst. Waterschappen, provinciale- en lokale overheden stimuleren soms deze maatregelen middels beleid en / of subsidiering. Een efficiënt ontwerp met een klein ruimte beslag en een eenvoudig beheer kan grondeigenaren doen besluiten om aan deze gewenste inrichtingen medewerking te verlenen.

Beperkte ruimte, groot rendement

Bui-tegewoon, groenprojecten heeft meer dan 25 jaar ervaring in inrichting en beheer. Met name in de veenweidegebieden van ons land hebben wij in ruime mate kennis opgedaan. 

Uit de veelheid van ontwikkelde en in meestal in de praktijk gevolgde projecten hebben wij een selectie gemaakt welke we nu zowel individueel als in de vorm van een pakket kunnen aanbieden. Een aantrekkelijk pakket bestaat bijvoorbeeld uit vijf verschillende kleinschalige water maatregelen, elk met een maximaal ruimte beslag van duizend vierkante meter en een aanleg prijs van maximaal vijftienhonderd euro. Dit pakket wordt compleet geleverd met een werkbeschrijving voor inrichting en een factsheet voor het beheer. Uiteraard kan maatwerk worden ontwikkeld voor specifieke locaties of omstandigheden en voor individuele wensen van eigenaren of initiatiefnemers. 

Een veel toegepaste water maatregel betreft de natuurvriendelijke oever. Ook voor deze maatregel is het van belang dat voor het juiste type op de juiste plaats wordt gekozen. 

Bui-tegewoon, groenprojecten beschikt over verschillende basisprincipes, die middels maatwerk voor zowel de locatie als de eventuele doelsoorten kunnen worden gedetailleerd. Ook voor natuurvriendelijke oevers geldt dat wij deze compleet met werkbeschrijving voor de aanleg en een factsheet voor het beheer opleveren. 

Graag bekijken wij samen met u de mogelijkheden of maken een offerte op maat. Wilt u op voorhand weten waar op te letten bij de keuze voor een natuurvriendelijke oever bekijk dan op onze factsheet

Tips bij NVO

U bent hier: