Inventarisatie en onderzoek

Om verschillende redenen kan het nodig zijn de flora en fauna te inventariseren of te onderzoeken. Beheerplanning, beheerevaluatie, subsidie verplichtingen, (her) inrichting, ruimtelijke planvorming, flora- en faunawetgeving en compensatie verplichtingen, zijn enkele van de vele aanleidingen.  

Gestandaardiseerde methoden

Bui-tegewoon, groenprojecten kan voor u inventarisatie en onderzoek uitvoeren op een groot aantal onderdelen van flora en fauna. Specialismen zijn ontwikkeld in (broed)vogels, vissen, amfibieën, zoogdieren, sprinkhanen, dagvlinders en libellen. Soortgroepen en onderdelen waarvan minder specialistisch kennis in huis is kunnen eveneens worden uitgevoerd door samenwerking binnen ons netwerk. Al onze inventarisaties worden uitgevoerd volgens gestandaardiseerde systematiek en voldoen aan de standaard van de Nationale database flora en fauna. 

Inventarisaties worden standaard opgeleverd met  een rapport in vijfvoud. In de rapportage worden aanleiding en doel, systematiek, weeromstandigheden, kaartpresentaties en een toelichting op de uitkomsten en resultaten gegeven. E.e.a. wordt kort en bondig herhaald in een samenvatting.  Doordat zowel de onderzoeksopzet als de uitvoering van het veldwerk, de interpretatie en de rapportage van de gegevens door dezelfde personen gebeurd, is de rapportage maximaal toegespitst op de specifieke omstandigheden ter plaatse.

U bent hier: