Buitengebied

Nog niet zo heel lang geleden was de structuur in het buitengebied tamelijk eenvoudig. Het was het domein van de agrarische sector met hier en daar een natuurgebied. De situatie was veelal duidelijk en overzichtelijk. De afgelopen decennia is dit in hoog tempo veranderd. Aan het buitengebied worden steeds meer functies toegekend. Denk o.a. aan recreatie, waterberging, landschappelijke- en cultuurhistorische waarden.

Complex gebied met veel kansen

Met het intensievere gebruik en de toename van infrastructuur, woonwijken en bedrijventerreinen is het buitengebied aanzienlijk in oppervlakte afgenomen. Dat wat er nog over is is in veel gevallen afgenomen in kwaliteit. Bovenstaande te samen met de toegenomen functies maakt dat het een complexgebied met vele spelers en belangen is geworden. Als van zelf betekend dit ook een toename van de regelgeving.

Bui-tegewoon, groenprojecten is goed thuis in deze omgeving. Daar waar landbouw, natuur, waterberging en recreatie samenkomen zijn wij in staat met integrale plannen en oplossingen te komen. Ook m.b.t. de individuele onderwerpen die spelen in het buitengebied kunnen wij invulling geven aan uw plannen en vraagstukken. 

U bent hier: